e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 19 力 lực [9, 11] U+52D7
Show stroke order úc
 xù
♦§ Cũng như chữ .