e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [4, 6] U+4EFB
20219.gif
Show stroke order nhậm, nhâm, nhiệm
 rèn,  rén
♦(Danh) Sự việc phải đảm đương. ◎Như: trách nhậm trách nhiệm, nhậm trọng đạo viễn gánh nặng đường xa.
♦(Danh) Chức việc, chức vị. ◎Như: phó nhậm tới làm chức phận của mình. ◇Tây du kí 西: Ngọc Đế hựu sai Mộc Đức Tinh Quân tống tha khứ ngự mã giám đáo nhậm (Đệ tứ hồi) Ngọc Hoàng lai sai Mộc Đức Tinh Quân đưa (Ngộ Không) tới nhận chức ở chuồng ngựa nhà trời.
♦(Động) Dùng, ủy phái. ◎Như: tri nhân thiện nhậm biết người khéo dùng. ◇Sử Kí : Nhiên bất năng nhậm thuộc hiền tướng, thử đặc thất phu chi dũng nhĩ , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Nhưng (Hạng Vương) không biết tin dùng những tướng lãnh hiền tài, cái dũng đó (của ông ta) chỉ là cái dũng của kẻ thất phu mà thôi.
♦(Động) Mặc, mặc sức, mặc kệ. ◎Như: nhậm ý mặc ý. ◇Vạn Hạnh : Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, Thịnh suy như lộ thảo đầu phô , , , Thân như bóng chớp có rồi không, Cây cỏ xuân tươi, thu lại khô héo, Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, Thịnh suy như sương đọng trên ngọn cỏ.
♦Một âm là nhâm. (Động) Dốc lòng thành, lấy tâm ý cùng tin nhau. ◎Như: tín nhâm tín nhiệm.
♦(Động) Chịu, đương. ◎Như: chúng nộ nan nhâm chúng giận khó đương, vô nhâm kích thiết bình dinh chi chí cảm kích thiết tha hãi hùng khôn xiết.
♦(Động) Gánh vác. ◎Như: nhâm lao gánh vác lấy sự khó nhọc, nhâm oán chịu lấy sự oán trách.
♦(Động) Mang thai. § Thông . ◇Hán Thư : Lưu ảo nhâm Cao Tổ nhi mộng dữ thần ngộ (Tự truyện thượng ) Bà Lưu mang thai Cao Tổ mà nằm mộng gặp thần.
♦(Hình) Gian nịnh. § Thông . ◎Như: nhâm nhân người xu nịnh.
♦(Danh) Họ Nhâm.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là nhiệm.


1. [補任] bổ nhiệm 2. [改任] cải nhiệm 3. [主任] chủ nhiệm 4. [大任] đại nhiệm 5. [擔任] đảm nhiệm 6. [現任] hiện nhậm 7. [兼任] kiêm nhiệm 8. [原任] nguyên nhiệm 9. [任職] nhậm chức, nhiệm chức 10. [任咎] nhậm cữu, nhiệm cữu 11. [任用] nhậm dụng, nhiệm dụng 12. [任賢] nhậm hiền, nhiệm hiền 13. [任命] nhậm mệnh, nhiệm mệnh 14. [任事] nhậm sự, nhiệm sự 15. [任便] nhậm tiện, nhiệm tiện 16. [任重] nhậm trọng, nhiệm trọng 17. [任務] nhậm vụ, nhiệm vụ 18. [分任] phân nhiệm 19. [信任] tín nhiệm, tín nhậm