Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F5F
đông
tóng
  1. (Danh) Họ Đông .