Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn
漢越辭典摘引


Tài liệu tham khảo

Tự điển, Từ điển
Văn liệu
Internet


Tự điển, Từ điển
Hán Việt Từ Ðiển 漢越詞典, Đào Duy Anh, Paris, France, 1949, Imprimerie Minh Tân
Tự Điển Hán Việt - Hán Ngữ Cổ Đại và Hiện Đại, Trần Văn Chánh, Tp Hcm, Việt Nam, 1999, Nxb Trẻ
Hán Việt Tự Ðiển 漢越字典, Thiều Chửu, Hà Nội, Việt Nam, 1942, Nhà in Ðuốc Tuệ
Việt Nam Tự Ðiển 越南字典, Hội Khai Trí Tiến Ðức, Hà Nội, Việt Nam, 1931, Nhà in Trung Bắc Tân Văn
Từ Lâm Hán Việt Từ Điển, Vĩnh Cao & Nguyễn Phố, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2001
Khang Hi Tự Điển 康熙字典
Từ Nguyên 辭源
Từ Hải 辭海
Hán Ngữ Đại Từ Điển 漢語大辭典
top

Văn liệu
Luận Ngữ, Nguyễn Hiến Lê dịch và giới thiệu, Tp Hcm, Việt Nam, 1995, Nhà xuất bản Văn Học
Tứ thơ Luận Ngữ, Ðoàn Trung Còn dịch, Paris, France, Nhà xuất bản SudAsie
Thơ Ðường Quyển I, Trần Trọng San, SàiGòn, Việt Nam, 1972, Nhà xuất bản Bắc Ðẩu
Thơ Ðường Quyển II, Trần Trọng San, SàiGòn, Việt Nam, 1970, Nhà xuất bản Bắc Ðẩu
Kinh Thi, Tạ Quang Phát dịch, Nhà xuất bản Văn Học, Tp Hcm 1991
Cổ Văn Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Xuân Thu, Texas, USA
Sử Ký của Tư Mã Thiên, Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê dịch và giới thiệu SàiGòn, Việt Nam, 1972, Nhà xuất bản Lá Bối
Tản Ðà vận văn, Nguyễn Khắc Hiếu, SàiGòn, Việt Nam, Nhà xuất bản Á Châu
Nam Hoa Kinh, Trang Tử, Bản dịch của Nhượng Tống, Houston, USA, Nhà xuất bản Xuân Thu
Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phan Kế Bính dịch, Nhà xuất bản Văn Học, Tp Hcm, 1995
Pu SongLing, Chroniques de l’étrange, Traduit du chinois et présenté par André Lévy, Editions Philippe Picquier, Arles 2005
Shi Nai-An, Au bord de l’eau, Texte traduit du chinois, présenté et annoté par Jacques Dars, Editions Gallimard 1978
Qu Yuan, Elégies de Chu, Traduit du chinois, présenté et annoté par Rémi Mathieu, Editions Gallimard 2004
Confucius, Entretiens avec ses disciples, Introduction, traduction, notes et commentaires par André Lévy, Flammarion 1994
top

Internet
Quốc Ngữ Từ Điển 國語辭典 (Taiwan)
Hán Điển 漢典
Chinese Chinese Dictionary
Tân Hoa Tự Điển 新華字典
top