Bộ 195 魚 ngư [16, 27] U+9C77
Show stroke order ngạc
 è
◼ (Danh) Cá sấu.