Bộ 195 魚 ngư [6, 17] U+9BAB
Show stroke order giao
 jiāo,  jiǎo
◼ (Danh) Cá mập, vây nó ăn rất ngon. § Tục gọi là sa ngư .