Bộ 190 髟 tiêu [4, 14] U+9AE3
Show stroke order phảng
 fǎng
◼ (Phó) § Xem phảng phất .
1. [髣髴] phảng phất