Bộ 187 馬 mã [8, 18] U+9A0F
Show stroke order
 qí
◼ (Danh) Ngựa xám.
◼ (Danh) Ngựa tốt. ◎Như: kì kí ngựa tốt, ngựa giỏi, tuấn mã. ◇Khuất Nguyên : Thừa kì kí dĩ trì sính hề, Lai ngô đạo phù tiên lộ , (Li Tao ) Hãy cưỡi ngựa kì kí mà rong ruổi, Lại đây, ta hướng dẫn trên con đường phía trước.
◼ (Danh) Họ .