Bộ 164 酉 dậu [7, 14] U+9179
Show stroke order lỗi
 lèi
◼ (Động) Rưới rượu xuống đất để tế. ◇Tô Thức : Nhân gian như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt , (Niệm nô kiều ) Đời người như mộng, chén này để rót tạ trăng nước.