Bộ 162 辵 sước [8, 12] U+902D
Show stroke order hoán
 huàn
◼ (Động) Trốn, tránh. ◎Như: hoán thử tránh nắng, tội vô khả hoán tội không trốn khỏi.