Bộ 145 衣 y [8, 14] U+88F3
Show stroke order thường
 cháng,  sháng
◼ (Danh) Xiêm, váy. § Tức là quần tử .
1. [霓裳] nghê thường