Bộ 140 艸 thảo [17, 21] U+861E
Show stroke order liêm, liễm
 liàn,  liǎn,  lián,  xiān
◼ § Một dạng viết của chữ liêm .