Bộ 137 舟 chu [14, 20] U+8266
Show stroke order hạm
 jiàn
◼ (Danh) Tàu chiến cỡ lớn. ◎Như: tuần dương hạm , hàng không mẫu hạm .
1. [戰艦] chiến hạm