Bộ 111 矢 thỉ [8, 13] U+77EE
Show stroke order ải, nụy
 ǎi
◼ (Tính) Lùn (thân hình). ◎Như: Bạch Tuyết công chủ hòa thất cá tiểu ải nhân công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
◼ (Tính) Thấp, không cao. ◎Như: ải thụ cây thấp, ải đắng ghế thấp.
◼ (Tính) Hèn, kém. ◇Lão Xá : Khoái thất thập liễu, việt hoạt việt ải , (Tứ thế đồng đường , Tam ngũ ) Sắp bảy mươi rồi, càng sống càng hèn hạ.
◼ § Ghi chú: Ta quen đọc là nụy.