Bộ 96 玉 ngọc [9, 13] U+745B
Show stroke order anh
 yīng
◼ (Danh) Ánh ngọc. ◇Dữu Xiển : Kim sa trục ba nhi thổ anh (Thiệp giang phú ) Cát vàng đuổi sóng nhả ánh ngọc.
◼ (Danh) Ngọc đẹp, đá đẹp.