Bộ 94 犬 khuyển [6, 9] U+72E1
Show stroke order giảo
 jiǎo,  xiào
◼ (Tính) Giả dối, hiểm ác, tinh ranh. ◎Như: giảo trá giả dối. ◇Sử Kí : Giảo thỏ tử, lương cẩu phanh , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Con thỏ tinh ranh mà chết rồi, thì con chó săn giỏi bị đem nấu.
◼ (Tính) Đẹp mà không có tài đức. ◎Như: giảo phụ người đàn bà đẹp nhưng không có tài khéo đức hạnh. ◇Thi Kinh : Bất kiến tử sung, Nãi kiến giảo đồng , (Trịnh phong , San hữu phù tô ) Không gặp người tốt đẹp, Chỉ thấy thằng bé gian xảo.
◼ (Tính) Vội vàng, gấp gáp. ◇Yến tử xuân thu : Trang kính nhi bất giảo (Nội thiên , Vấn hạ ) Trang nghiêm cung kính thì không vội vàng.
◼ (Tính) Hung tợn, mạnh bạo. ◎Như: mãnh cầm giảo thú cầm thú mạnh tợn.
◼ (Tính) Ngông cuồng, ngang trái.
1. [奸狡] gian giảo 2. [狡猾] giảo hoạt