Bộ 85 水 thủy [6, 9] U+6D1F
Show stroke order di, thế
 yí,  tì
◼ (Danh) Nước mũi. ◎Như: thế di nước mắt nước mũi.