Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CEB
Show stroke order huyễn, huyên
 xuàn,  xuán,  juān
◼ (Động) Nhỏ nước mắt, nhỏ giọt (sương, móc). ◇Tạ Linh Vận : Nham hạ vân phương hợp, Hoa thượng lộ do huyễn , (Tòng cân trúc giản việt lĩnh khê hành ) Dưới núi mây vừa họp, Trên hoa sương còn nhỏ.
◼ (Tính) Long lanh (hạt sương, móc).
◼ (Phó) Ròng ròng (nước mắt chảy). ◇Phan Nhạc : Thế huyễn lưu nhi triêm cân (Hoài cựu phú ) Nước mắt chảy ròng ròng thấm ướt khăn.