Bộ 85 水 thủy [3, 6] U+6C4D
Show stroke order hoàn
 wán
◼ (Phó) Hoàn lan chảy nước mắt, khóc sụt sùi. ◇Liêu trai chí dị : Sanh nhân bả mệ, tương hướng hoàn lan , (Hương Ngọc ) Sinh nhân đó níu tay áo nàng, nhìn nhau khóc sụt sùi.