Bộ 76 欠 khiếm [13, 17] U+6B5B
Show stroke order liễm
 hān,  liǎn,  liàn
◼ Một dạng của chữ liễm .