Bộ 74 月 nguyệt [16, 20] U+6727
Show stroke order lông
 lóng,  lǒng
◼ (Tính, phó) § Xem mông lông .
1. [朦朧] mông lông