Bộ 74 月 nguyệt [14, 18] U+6726
Show stroke order mông
 méng
◼ (Tính, phó) § Xem mông lông .
1. [朦朧] mông lông