Bộ 72 日 nhật [16, 20] U+66E6
Show stroke order hi
 xī
◼ (Danh) Ánh sáng mặt trời. ◇Tô Mạn Thù : Thần hi tại thụ (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Ánh rạng đông chiếu vào cây cối.