Bộ 72 日 nhật [12, 16] U+66BE
Show stroke order thôn
 tūn
◼ (Danh) Mặt trời sớm mai. ◎Như: triêu thôn mặt trời sớm mai. ◇Khuất Nguyên : Thôn tương xuất hề đông phương (Cửu ca , Đông quân ) Mặt trời ban mai sắp mọc ở phương đông.
◼ (Tính) Ấm, nóng.