Bộ 61 心 tâm [8, 11] U+60CB
Show stroke order oản, uyển
 wǎn
◼ (Động) Tiếc hận. ◎Như: oản tích tiếc hận. ◇Liêu trai chí dị : Trướng oản bất dĩ (Hương Ngọc ) Buồn bã thương tiếc khôn nguôi.
◼ (Động) Kinh hãi.
◼ § Ghi chú: Ta quen đọc là uyển.