Bộ 55 廾 củng [1, 4] U+5EFF
廿Show stroke order nhập, chấp
 niàn
◼ (Danh) Hai mươi. ◎Như: nhập bát tinh tú 廿宿 hai mươi tám sao, tức nhị thập bát tú 宿.
◼ § Ghi chú: Ta quen đọc là chấp.