Bộ 53 广 nghiễm [13, 16] U+5EE8
Show stroke order giải, giới
 xiè,  jiè
◼ (Danh) Sở công, dinh quan, quan thự. ◇Liêu trai chí dị : Tịch tòng Nhị Lang chí nhất quan giải (Tịch Phương Bình ) Tịch theo Nhị Lang đến một dinh thự.
◼ § Cũng đọc là giới.
1. [廨宇] giải vũ