Bộ 50 巾 cân [7, 10] U+5E28
Show stroke order thuế
 shuì
◼ (Danh) Khăn tay. ◇Lễ Kí : Tử sanh, nam tử thiết hồ ư môn tả, nữ tử thiết thuế ư môn hữu , , (Nội tắc ) Sinh con, (nếu là) con trai thì đặt cây cung bên trái cửa, con gái thì đặt cái khăn bên phải cửa.