Bộ 9 人 nhân [15, 17] U+511F
Show stroke order thường
 cháng
◼ (Động) Hoàn trả lại. ◎Như: thường hoàn hoàn lại, phụ trái bất thường vỗ nợ không trả. ◇Liêu trai chí dị : Hựu phó thiên tiền ước doanh nhi thường chi (Đổ phù ) Lại cho vay tiền một ngàn, hẹn đánh được bạc phải trả lại.
◼ (Động) Đền, bù. ◎Như: đắc bất thường thất số được chẳng bù số mất, sát nhân thường mệnh giết người đền mạng.
◼ (Động) Thực hiện, thỏa. ◎Như: đắc thường túc nguyện thực hiện được ước nguyện.
◼ (Danh) Sự vật đền bù lại. ◇Chiến quốc sách : Thị ngã vong ư Tần nhi thủ thường ư Tề dã (Tần sách nhị ) Thế là mình mất (đất) với Tần mà lấy cái bù lại (đất) của Tề vậy.
1. [補償] bổ thường 2. [賠償] bồi thường