Bộ 9 人 nhân [7, 9] U+4FCE
Show stroke order trở
 zǔ
◼ (Danh) Cái mâm ngày xưa dùng để các muông sinh dâng tế lễ.
◼ (Danh) Cái thớt. ◇Sử Kí : Như kim nhân phương vi đao trở, ngã vi ngư nhục , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Như bây giờ người ta đang là dao thớt, còn ta là cá thịt.
◼ § Ghi chú: Tục quen viết là .