Viet Nam Tu Dien

Việt Nam Tự Điển - Khai Trí Tiến Đức

Hán Việt Tự Điển Thiều Chửu

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn

Đại Nam Quấc Âm Tự Vị

Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典 Thích Quảng Độ