Viet Nam Tu Dien

Việt Nam Tự Điển - Khai Trí Tiến Đức

Hán Việt Tự Điển Thiều Chửu

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn

Đại Nam Quấc Âm Tự Vị